06-52 678 638 info@jdnriooltechniek.nl

Over JDN: alles tussen waterleiding en zuiveringseffluent

JDN Riooltechniek is actief sinds 1 januari 2003. JDN beschikt over zeer ruime ervaring in het efficiënt en adequaat oplossen van verstoppingen en storingen aan rioleringen, regenwater- en afvalwaterafvoeren, IBA-installaties, Persleidingen en Gemalen.

JDN onderscheidt zich door een zeer persoonlijke, klant gedreven, efficiënte en vakkundige aanpak bij:

 • Ontstoppen van afvoerbuizen
 • Ontstoppen van regenpijpen en hemelwaterafvoeren
 • Ontstoppen van douche of bad
 • Ontstoppen van keuken afvoeren
 • Ontstoppen van rioleringen
 • Reinigen van rioleringen
 • Reinigen van vetputten (vetafscheiders)
 • Legen van vetputten
 • Inspectie van rioleringen door middel van camerasysteem
 • Detectie van locatie van verstoppingen in riolering
 • Aanleg en renovatie van riolering
 • Aanleg en renovatie van regenwaterafvoeren
 • Aanleg en renovatie van (vet)putten
 • Aanleg en renovatie van gemalen en pompputten
 • Aanleg van bodeminfiltratieputten

Heeft u een probleem? Bel JDN!

Is uw wc verstopt of krijgt u te maken met een verstopt riool? Dient een vetput te worden geleegd of zijn er problemen met de regenwaterafvoer? Bel dan JDN: 06-52 678 638.

JDN Riooltechniek

Oude Vlietpolderdijk 1
4655 TP De Heen

T: +31 (0)6 52 678 638
E: info@jdnriooltechniek.nl

Ontstopping

Ontstopping van wc, keuken, cv en regenpijpen.

Rioolsystemen

Aanleg en reparatie van rioolsystemen.

Persriolering

Aanleg, onderhoud en reparatie persriolering.

Vetputten

Aanleg, ledigen en reinigen van vetputten.