06-52 678 638 info@jdnriooltechniek.nl

Aanleg, onderhoud en reparatie van IBA’s

JDN heeft ruime ervaring en beschikt over de juiste expertise voor aanleg, onderhoud en reparatie van IBA’s, de Individuele Behandeling van Afvalwater. Dergelijke systemen worden veelal aangelegd in het buitengebied vanwege het ontbreken van een persleiding of drukriolering. In de IBA wordt het water zoveel mogelijk gezuiverd, waarna het kan worden geloosd op veelal het oppervlaktewater of in de bodem worden geïnfiltreerd.

Belangrijk bij het goed functioneren van een IBA is dat het onderhoud op de juiste manier en met de juiste frequentie gebeurt. Hoe vaak onderhoud noodzakelijk is wordt door diverse factoren bepaald. Hoofdfactor daarbij is de vervuilingsgraad en de hoeveelheid afvalwater. Ook het soort IBA speelt hierbij een grote rol.

Hulp nodig bij een IBA? Bel JDN!

Zoekt u deskundige ondersteuning bij aanleg, onderhoud en/of reparatie van een IBA? Bel dan JDN: 06-52 678 638.

JDN Riooltechniek

Oude Vlietpolderdijk 1
4655 TP De Heen

T: +31 (0)6 52 678 638
E: info@jdnriooltechniek.nl

Ontstopping

Ontstopping van wc, keuken, cv en regenpijpen.

Rioolsystemen

Aanleg en reparatie van rioolsystemen.

Persriolering

Aanleg, onderhoud en reparatie persriolering.

Vetputten

Aanleg, ledigen en reinigen van vetputten.